El PP tanca el domini BARXETA.CAT

DENUNCIEM: El nou govern popular de Barxeta sorgit de les darreres eleccions municipals celebrades l'11 de juny d'enguany ha desactivat el domini www .barxeta.catque en la darrera legislatura derivava a la infopista de la Diputació de València. La CUP presentarà una moció per registre per tal de que siga tramitada pel PLE exigint el posicionament d'EUPV i BLOC per tal de garantir una simbologia i 'marketing' adient a en un ajuntament com el nostre, demanant l'activació immediata del domini i l'actualització periòdica de l'activitat municipal mitjançant la xarxa i qualsevol mitjà tècnic, per tal de garantir la transparència de la gestió municipal'. 

Antecedents

* El domini www va estar aprovat pel Ple de L'Ajuntament de Barxeta al final de la legislatura 2003-2007 a instàncies d'una moció presentada pel Regidor Lluís Seguí.

* Al principi de la legislatura 2007-2008, el govern d'EUPV, cedia a les pressions de la CUP-BARXETA, que exigia l'acompliment de la moció aprovada. L'aleshores Batlle va redireccionar el domini a la infopista de la Diputació de València, on tots els municipis hi tenen un espai, mentre deixava el domini .com amb rang deweb oficial.

* Una de les primeres accions de govern del PP ha estat desactivar els punts com i cat i activar el .es fins ara mai activat.
.barxeta.cat