Moviments Socials a La Costera ★

  • Maulets
  • Cremats
  • CS La Lloca
  • CaMot
  • Arran
  • David Muñoz (Sociòleg de la UV)
Moviments socials a La Costera (De la transició fins a hui).
Divendres 14 de març, casa de la cultura de Xàtiva