Quina és l'activitat política de la CUP?

La CUP entén la política com la responsabilitat d'actuació en els afers i realitats col·lectives i no com la simple  gestió del poder o dels processos electorals. Per aquest motiu centrem el nostre treball en diferents camps d'acció.
 

  • Teixir la Unitat Popular: enfortir els llaços amb el moviment de l'Esquerra Independentista, la resta de moviments socials i col·lectius que formen el que coneixem com a Unitat Popular, amb la voluntat de fer-los partícips de l'acció política de la CUP i les seves decisions.
     
  • La política des del carrer: l'expansió dels eixos de la Unitat Popular arreu dels Països Catalans mitjançant campanyes, accions i mobilitzacions és necessari des del moment en què defensem que la veritable política es fa al carrer i des del carrer. L'agitació, la difusió discursiva i la intervenció directa  com a forma de mobilització de les classes populars.
     
  • Lluita Institucional: La CUP treballa a les institucions municipals i supramunicipals per tal de desenvolupar els eixos de la Unitat Popular, tingui o no representació. Aquest treball és actiu, transparent, vocacional i radicalment democràtic, per tal de retornar les institucions polítiques a les classes populars.
     

Tot i que la CUP té el seu origen -i centra la major part dels esforços- en l'àmbit local i comarcal com l'espai de fer política més proper a la gent, des de 2012 i fruit d'una decisió històrica -no exempta de debat-, la CUP participa de forma activa al Parlament autonòmic català juntament amb altres moviments socials i organitzacions polítiques sota la coalició CUP-Crida Constituent, que s'ha aconseguit perfilar com a alternativa política i oposició a l'actual règim i que empeny a la resta de l'esquerra parlamentària a reprendre actituds i conceptes que havia abandonat per acomodament.

La CUP

Què és la CUP?

Història i naixement

Activitat política

Com s'organitza la CUP?

Comptes clars